Без заголовка    Кафедра соціальної політики активно займається розробкою навчально-методичного забезпечення для студентів спеціальності «соціальне забезпечення», активно співпрацюючи з Академією праці та соціальних відносин, вийшов з друку навчальний посібник «Історія та теорія соціальної політики України: Навч.посібн. / А.О. Ярошенко, Т.В. Семигіна, Н.В. Сухицька. За ред. А.О. Ярошенко. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 289 с.»

   Навчальний посібник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму знань 23 «Соціальне забезпечення», охоплює основні складові курсу «Соціальна політика» та містить теоретичний матеріал, питання для перевірки знань, перелік рекомендованої літератури за темами. Рекомендований для студентів, аспірантів та усіх, хто цікавиться проблемами становлення соціальної політики

 

12412   Також з друку вийшла монографія «Соціальна політика сучасного українського суспільства: соціально-захисний контекст: монографія / за заг.ред. д.ф.н., професора А.О. Ярошенко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 260 с.», як результат наукової роботи професорсько-викладацького колективу кафедри. У колективній монографії обґрунтовуються теоретико-правові та соціально-економічні засади соціальної політики, розглядаються проблеми реалізації та захисту прав людини, благодійності, соціальної безпеки та інноваційних механізмів її зміцнення, оцінки ефективності державного управління соціальною сферою.

    Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, працівників соціальної сфери, а також усіх зацікавлених проблемами соціальної політики.

   
© ALLROUNDER