Позиція: position-2
Стиль: none outline

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   
Позиція: position-7
Стиль: allroundersidebar outline
Позиція: position-7
Стиль: allroundersidebar outline

Репозитарій НПУ  

enpuir

   

2019 12 09 08.47.26   В  рамках роботи ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна політика: концепції, технології, перспективи»

30 жовтня  2019 р. на Факультеті соціально-економічної  освіти  було  проведено Круглий стіл на тему: «Основні проблеми людського розвитку: Україна і світ».

Модератор:    Сухицька Н.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри  соціальної політики НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

Учасники Круглого столу:  студенти  1 – 4 курсів  ОКР – бакалавр, 1 – 2 курсів   ОКР – магістр.

Концепція круглого столу

Мета.  Розкрити  та концептуально охарактеризувати  Цілі Сталого Розвитку, виокремити проблематику деяких векторів  української економіки   в контексті першочергових завдань національної соціальної політики

Ключові поняття. Подолання бідності,   якісна освіта, гендерна рівність, міцне здоров’я і благополуччя, гідна праця та економічне зростання, охорона навколишнього середовища, партнерство заради сталого розвитку, наркозлочинність, торгівля людьми

Протягом проведенного Круглого столу тривала гаряча дискусія щодо проблем розвитку всесвіту та України. У вступному слові доцент Сухицька Н.В. зазначила, що соціальна політика будь-якої держави передбачає визначення глибинних тенденцій розвитку у всіх сферах соціального життя і Україна як соціальна держава повинна активно долати  негативні прояви  та проблеми сьогодення задля соціальної безпеки людини та подолання кризових явищ в суспільстві.

2019 12 09 08.47.26

   Студентами 1 курсу /гр. 14СД/ кафедри соціальної політики Спеціальність «Соціальне забезпечення» – членами  лабораторії соціально-правових досліджень було представлено презентації, які сутнісно розкривали деякі проблеми розвитку тисячоліття.

Гапонюк Наталія підготувала презентацію на тему «Проблеми подолання бідності:Україна і світ»

В Україні на межі бідності перебувають різні групи населення: пенсіонери, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, учасники бойових дій та люди, які втратили все в наслідок війни. Основними рекомендаціями щодо досягнення подолання бідності є: рівномірний розподіл соціальної допомоги людям, які потребують її,  надання робочих місць молодим батькам та людям, які втратили їх у зв'язку з певними ситуаціями та створення умов для зростання фінансової спроможності домогосподарств.

2019 12 09 08.50.57

Пігарєв Cтаніслав виступив з доповіддю «Гендерна рівність як основа демократичного суспільства»

Гендерна рівність — це рівні права і можливості для жінок та чоловіків у суспільстві, це рівні умови реалізації прав людини. Зокрема, говорячи про гендерну рівність в Україні, слід зазначити, що високий рівень дискримінації жінок в українському суспільстві, яка існує у всіх сферах життя, обмежує жінок в участі у національному, політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку.

2019 12 09 08.47.58

Смирнова Анастасія порушила проблеми дитячої смертності та шляхів її подолання

Проаналізувавши стан виконання цілей тисячоліття Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зазначила, що саме ціль відносно виживання дітей, критерієм якої є зниження рівня їхньої смертності, має найменший прогрес станом на 2018. рiк. Загальні проблеми в галузі охорони здоров’я в сучасних умовах, зумовлені погіршенням демографічної ситуації, негативною динамікою показників стану здоров’я населення на тлі обмеженого бюджетного фінансування галузі, недосконалістю законодавчої бази, яка на сьогодні не забезпечує ефективної діяльності системи охорони здоров’я

 

Солнцев Олег виступив з темою «Стратегію подолання ВІЛ\СНІДу та інших інфекційних хвороб в Україні».

Подолання  проблеми ВІЛ/СНІД   в Україні  є першочерговою задачею суспільства в цілому. Насамперед це пов’язано з розповсюдженням, зберіганням та споживанням наркотичних та психотропних речовин серед молоді, некеровані статеві стосунки, правова необізнаність молоді та зневага   громадянського суспільства в цілому, було проаналізовано  ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом ВІЛ та правовий і соціальний захист людей які живуть з ВІЛ»  і   приведення державних гарантій протидії епідемії ВІЛ/СНІДУ.

2019 12 09 08.50.53

Соловей Анастасія презентувала основні завдання політики сталого розвитку щодо охорони навколишнього природнього середовища

На межі тисячоліть серед глобальних проблем, з якими зіткнулося людство на перше місце вийшли питання взаємовідносин суспільства з природою, які до краю  загострили питання куди рухатись далі. Екологічна політика, будучи самостійним явищем в суспільному житті, є продуктом діяльності суб’єктів (особа, соціальні верстви, групи, організація, колективи, держави, суспільство), де держава виступає суб’єктом вищого рівня (суб’єктом політичної діяльності). Саме держава є головним «замовником» і «виконавцем» екологічної політики, оскільки вона несе пряму відповідальність за долю народу та має всі необхідні політико-правові засоби.

2019 12 09 08.51.01

Власюк Марія представила презентацію на тему «Глобальне партнерство заради сталого розвитку»

«Партне́рство зара́ди ми́ру» (англ. Partnership for Peace) — створена у 1994 році програма військової співпраці НАТО з 23 європейськими державами та колишніми республіками СРСР з Центральної Азії, які не є членами альянсу. Україна бере активну участь у програмі «Партнерство заради миру», в рамках якої українські військові були залучені до кількох десятків спільних з країнами-членами та партнерами НАТО миротворчих навчань як на території країни, так і за кордоном.

2019 12 09 08.47.55

Полигач Христина порушила проблеми  в доповіді  «Наркозлочинність як соціальний феномен»

Наркотизація населення та пов’язана з нею наркозлочинність складають одну із найбільших проблем сучасної правоохоронної діяльності. У свою чергу, наркозлочинність являє собою складне соціальне явище, що характеризується значною кількістю факторів, що на нього впливають. Сплеск наркозлочинності в Україні й інтенсивне розповсюдження наркоманії зумовлені формуванням вітчизняного наркоринку, що пов’язано з розповсюдженням, зберіганням та споживанням наркотичних речовин та недостатньою  роботою правоохоронних органів.

2019 12 09 08.47.40

Луценко Євгенія  представила  презентацію на тему «Продаж зброї як транснаціональна проблема»

Незаконний обіг зброї і вибухових речовин як транснаціональна проблема. Шляхи,причини і наслідки нелегального продажу зброї та вагомий внесок України у систему транснаціональної злочинної діяльності. Шляхи вирішення проблеми і робота над нормативно-правовою базою нашої держави.

2019 12 09 08.51.01

Щіпанська Валерія  висвітлила проблему «Протидія торгівлі людьми як один із напрямів державної політики»

Торгівля людьми - одна з найбільш актуальних проблем сучасності. Жертвами сучасних форм рабства у всьому світі щорічно стають мільйони людей. Окрім єкономічних причин, які змішують шукати роботу за кордоном, ще є причина не достовірної інформації про працевлаштування, незнання своїх прав і т.ін. Особливо було виокремлено дану проблему в Україні.

2019 12 09 08.48.01

Матеріали  підготовлено  за  участю ст. гр.1СД  Сидорчука Богдана

   
© NPUROUNDER