У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

 

10.02.2021 р. на кафедрі соціальної педагогіки (відповідно рішення Ради Національного педагогічного університету  імені М.П. Драгоманова № 7 від 28.01.2021 р.) було проведено фаховий семінар з розгляду  результатів дисертаційної роботи Розвадовської Тетяни Вікторівни на тему: «Формування відповідальності студентської молоді засобами наставництва», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за напрямом підготовки 011 – Освітні педагогічні науки (теорія і методика виховання). Науковий керівник роботи: доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри соціальної педагогіки факультету соціально-економічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Вайнола Ренате Хейкіївна.

Рецензентами роботи стали:

Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки та методики початкового навчання факультету педагогіки та психології, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Петько Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

До роботи семінару було запрошено доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедри теорії та технологій соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Карпенко Олену Георгієвну.

Головуючою семінару стала кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Костюшко Ганна Олексіївна.

На підставі оцінки дисертаційної роботи Розвадовської Тетяни Вікторівни, відгуків рецензентів даної роботи, матеріалів захисту і висловлених позицій та результатів відкритого голосування 12 осіб (за -12; проти - немає) учасники фахового семінару кафедри соціальної педагогіки ухвалили: дисертація є завершеною одноосібною працею, що містить науково обґрунтовані результати і може розглядатися як вагомий внесок у теорію і методику виховання. Робота Розвадовської Тетяни Вікторівни на тему: «Формування відповідальності студентської молоді засобами наставництва» оформлена згідно з вимогами МОН України за наказом № 759 від 31.05.2019 р. За рівнями наукової новизни і практичного значення дана дисертація може бути рекомендована до спеціалізованої вченої ради для розгляду щодо присудження наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки (теорія і методика виховання).

Вітаємо здобувачку та її наукового керівника з даним етапом презентації наукового дослідження і бажаємо нових звершень!

t1

   
© NPUROUNDER