20 квітня 2021 року на базі кафедри соціальної політики Факультету соціально-економічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна політика: концепції, технології, перспективи».

Мета конференції – залучення викладачів, науковців, практиків, аспірантів, студентів до обговорення актуальних питань підготовки фахівців соціальної сфери, соціальної політики, соціального захисту та соціальної роботи.

В роботі взяли участь професорсько-викладацький склад Факультету соціально-економічної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Національного авіаційного університету (м. Київ), Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Модератором конференції виступила Ярошенко А.О., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою соціальної політики. З доповідями виступили як теоретики так і практики соціальної сфери: Пінаєва О.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління навчальними закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Сербалюк Ю.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Патинок О.П., кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної політики НПУ імені М.П. Драгоманова, Блінов О.А., доктор психологічних наук, доцент кафедри соціальних технологій Національного авіаційного університету, Ткач І.Я., кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної політики НПУ імені М.П. Драгоманова та інші.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Актуальні питання соціальної політики в Україні: правовий, філософський, соціологічний, демографічний, економічний, педагогічний та психологічний виміри.
  2. Теоретичне осмислення та практичне вирішення проблем соціальної політики.
  3. Європейський досвід побудови ефективної соціальної політики.
  4. Соціальний захист населення: стан, проблеми та заходи щодо підвищення ефективності.
  5. Підготовки фахівців соціальної сфери: вітчизняний та міжнародний досвід.

За результатами конференції було сплановано ряд наступних заходів щодо обговорення ряду актуальних питань соціальної сфери.

   
© ALLROUNDER