Професор Володимир Євтух, Професор Сергій Штепа, Професор Ірина Савченко

25 листопада 2016 року, взяли участь у міжнародній конференції «Будуймо нову європейську країну разом»

На конференції обговорювалися питання участі національних спільнот України про реалізацію державної етнополітики держави, про національну стратегію з прав людини, виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

Професор Євтух виступив з доповіддю: « Культурні права етнічних спільнот турбулентних ситуацій».

Також обговорювались питання про співпрацю громадських організацій національних меншин та НПУ імені М.П. Драгоманова.

   
© ALLROUNDER