socwordimage322 грудня 2016 року на спільному засіданні кафедри соціології та кафедри соціальних та публічних комунікацій відбулося обговорення Стандартів вищої освіти за спеціальністю «Соціологія».

Професор Володимир Євтух та члени кафедр висловили свої пропозиції та рекомендації щодо розроблення Стандартів вищої освіти. Особливу увагу вони звернули на визначення компетентностей фахівця, що базуються на положеннях Болонської декларації та міжнародного Проекту Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі», а також на форми атестації та регламентацію структури кваліфікаційної роботи.

Наступне засідання робочої групи відбудеться у січні 2017 року, на якому будуть винесені пропозиції та рекомендації щодо удосконалення Стандарту та використання їх у навчальному процесі.

   
© ALLROUNDER