У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

2022 договір з Кураса2022 договір з кураса 2 сторінка 200 x 267Наприкінці 2021 року відбулася урочиста і визначна подія, яка знаменувала завершення календарного року. Між Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова і Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України підписано, а по суті пролонговано, договір про співробітництво у навчально-науковій і виховній сферах. Основним виконавцем договору з боку НПУ імені М. П. Драгоманова буде кафедра політичних наук Соціально-правового факультету.

   
© NPUROUNDER