У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

2022 профорієнтація соціологів 200 x 133Основною метою установи вищої освіти з профорієнтаційної роботи є залучення професорсько-викладацького складу Соціально-правового факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедр, студентів до активної участі в науково обґрунтованій системі заходів з професійної орієнтації молоді, приведення освітніх потреб абітурієнтів у відповідність з ринком праці на основі особистісно-орієнтованого підходу та створення умов для формування ними обґрунтованих професійно-освітніх планів.   
© NPUROUNDER