У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

13.04.2022

 

2022 нарада зі студентами в умовах війни 200 x 112На Соціально-правовому факультеті Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, на платформі Google Meet, в режимі он-лайн, відбулася робоча зустріч заступників декана Соціально-правового факультету зі студентським активом 1-4 курсів здобувачів освітнього ступеня бакалавр та 1-2 курсу освітнього ступеня магістр. Наразі освітня діяльність Факультету організована у дистанційному форматі. Відбувається постійна комунікація професорсько-викладацького складу зі здобувачами вищої освіти. Студенти отримали відкритий доступ до навчальних матеріалів на освітніх платформах, зокрема, Moodle, Google Classroom та ін.
На зустрічі було уточнено інформацію щодо безпеки перебування студентів. Від початку воєнних дій переважна більшість студентів і викладачів працюють волонтерами та задіяні в теробороні.
Здобувачі вищої освіти Соціально-правового факультету активно долучаються до навчання і беруть участь у загальній організації освітнього процесу.

   
© NPUROUNDER