У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

11-13.05.2022

 

2022 освіта і наука Пленарне засідання 1 200 x 91На Соціально-правовому факультеті Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в, режимі он-лайн, з використанням засобів онлайн-комунікацій (Google Meet), 11 травня 2022 року, було проведено пленарне засідання звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «Освіта і наука - 2022».

2022 освіта і наука Пленарне засідання 2 200 x 91Із вітальним словом до всіх учасників конференції звернувся декан Соціально-правового факультету НПУ імені М.П. Драгоманова – доктор історичних наук, професор Євтух Володимир Борисович, наголосивши у своїй промові на тому, що науково-дослідна робота студентів - складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем. Курсові, бакалаврські і магістерські роботи є видом науково-дослідної роботи, який потребує від студентів уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження. Зазначивши, що результати досліджень мають бути апробованими у вигляді публікацій у періодичних виданнях та наукових збірниках, доповідях на наукових або науково-практичних конференціях тощо.

2022 освіта і наука Пленарне засідання 3 200 x 93Набуття досвіду науково-дослідної роботи з профілювальних дисциплін може започаткувати серйозні наукові пошуки і стати справою життя.

2022 освіта і наука Пленарне засідання 4 200 x 87З вітальним словом до учасників конференції також звернулися завідувачка кафедри політичних наук, доктор політичних наук, професор Бабкіна Ольга Володимирівна та завідувачка кафедри соціальної освіти та соціальної роботи доктор педагогічних наук, професор Вайнола Рената Хейкіївна, які побажали студентам реалізувати себе у науковій роботі, впевнено діяти у цьому напрямку діяльності та вагомих досягнень у результаті наукового пізнання.

2022 освіта і наука Пленарне засідання 5 200 x 112На пленарному засіданні звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «Освіта і наука – 2022» було представлено 16 наукових доповідей. Результати наукових досліджень були презентовані кращими студентами-науковцями та аспірантами нашого факультету різних спеціальностей.

2022 освіта і наука Пленарне засідання 6 200 x 87З програмою щорічної звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «Освіта і наука – 2022» можна ознайомитися тут ….

 

 

 

2022 освіта і наука Пленарне засідання 7 200 x 1122022 освіта і наука Пленарне засідання 8 200 x 11212 травня – 13 травня 2022 року на кафедрах Соціально-правового факультету проведено секційні засідання звітно-наукової конференції «Освіта і наука – 2022», де всі бажаючі студенти та аспіранти змогли презентувати свої наукові досягнення та поділитися цікавим досвідом.

 

 

 

2022 освіта і наука Пленарне засідання 9 200 x 112Засідання секції «Соціальної освіти та соціальної роботи»

 

 

 

 

2022 освіта і наука Пленарне засідання 10 200 x 113Засідання секції «Окремі освітні та наукові питання юридичних дисциплін»

 

 

 

 

2022 освіта і наука Пленарне засідання 11 200 x 96Засідання секції «Актуальні питання соціології, соціальних комунікацій та РR»

 

 

 

 

2022 освіта і наука Пленарне засідання 12 200 x 91

Засідання секції «Політичні науки»

 

 

 

2022 освіта і наука Пленарне засідання 13 200 x 96Засідання секції «Соціальне забезпечення та соціальна допомога в сучасних умовах»

 

 

 

 

2022 освіта і наука Пленарне засідання 14 200 x 112Засідання секції «Сучасні перспективи менеджменту та системного аналізу на ринку праці»

 

 

 

 

БАЖАЄМО УСІМ УЧАСНИКАМ РОЗВИВАТИ СВОЇ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ. ЗУСТРІНЕМОСЯ ЧЕРЕЗ РІК!

   
© NPUROUNDER