У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

22.12.2021

 

2021 диплом доцента Бибик 200 x 324Від імені студентського та професорсько-викладацького колективу, Соціально-правового факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова вітаємо доктора філософії в галузі Соціальна робота, старшого викладача кафедри соціальної освіти та соціальної роботи Дар'ю Бибик з присвоєнням вченого звання доцента (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2021 року № 1290 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів з присвоєнням вченого звання доцента»)!
Бажаємо нових перемог та здобутків напрацювань і звершень, невичерпного джерела творчого натхнення і завзяття, віри в себе, наснаги у професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!

   
© NPUROUNDER