У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   
1sdcdsc.jpg17 травня 2018 року у рамках заходів зі святкування Дня науки в НПУ імені М.П. Драгоманова з метою підведення підсумків наукової роботи викладачів, аспірантів і докторантів університету у 2017 році, аналізу досягнень та перспектив розвитку наукових досліджень вчених НПУ імені М.П. Драгоманова відбулося пленарне засідання звітно-наукової конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету» на Факультеті соціально-економічної освіти та управління у навчальному корпусі на вул. Освіти, 6, ауд. 57.
Урочисто відкрив конференцію та привітав усіх учасників голова оргкомітету, декан факультету, професор Володимир Євтух. Він виступив з доповіддю про «Імплементацію вітчизняного та зарубіжного співробітництва у навчальний процес».
На пленарному засіданні свої доповіді презентували:
Сергій Штепа, кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри соціальних та публічних комунікацій «Сучасні міграції населення України»; 
Дар’я Бибик, старший викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи «Розкриття лідерського потенціалу у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки»;
Марія Нестерова, доктор філософських наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності «Досвід розробки та впровадження Модуля Жана Моне «Соціальна згуртованість в освіті та урядуванні: європейські студії»»;
Олена Вакуленко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки «Молодіжна робота в громаді як чинник розвитку молодіжних ініціатив»;
Оксана Лукашевич, кандидат психологічних наук, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції «Освіта для розвитку громадянського суспільства»;
Тетяна Матвійчук, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної політики «Гендерні стереотипи, їх вплив на особливості надання соціальних послуг».
 
16-18 травня 2018 року було проведено секційні засідання на кафедрах за окремими програмами. Зокрема, на кафедрі соціології відбувся МАЙСТЕР-КЛАС кандидата філософських наук, професорки ГАННИ КІСЛОЇ «Біографічний метод в соціології», на якому студенти 2 курсу спеціальності «Соціологія» представили авторські презентації.
Дякуємо усім доповідачам та запрошуємо учасників до видання матеріалів за підсумками конференції!
 
Детально див.: 
Програма пленарного засідання та розклад секційних засідань
Програма_звітно-наукової_конференції_2018
 
   
© NPUROUNDER