У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАРІЯМПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК (ЛИТВА)
ЛИТОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОРТУ (ЛИТВА)
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОНКОРДІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА
Соціально-правовий факультет
Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності
та євроінтеграції
Науково-дослідний ресурсний Центр управління сталим розвитком
Лабораторія інформаційного та аналітичного забезпечення управління
Лабораторія державно-громадського управління освітою

 

Програма ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
за міжнародної участі
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ:
МІЖГАЛУЗЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

(ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ)

 

26-27 травня 2022 року

   
© NPUROUNDER